Web prezentacija puštena u rad

SunStar | 13.4.2012


Sun Star je objavio web prezentaciju na lokaciji www.sunstar.rs.

Od danas svi naši klijenti mogu da dobijaju pravovremene informacije o aktivnostima u našoj firmi.